Hoe werkt het verpanden bij Pandhuis-Eindhoven

Eerst de waarde bepalen

Het belangrijkste onderdeel van uw verpanding. Hoeveel geld krijg ik voor mijn onderpand? De hoogte van het bedrag wordt bepaald door de dagwaarde. Gouden sieraden, horloges, munten of baren hebben een hoge waarde. Zilveren objecten hebben een relatieve lage waarde. Een deel van deze waarde vormt het bedrag dat u kunt belenen. Sommige objecten hebben meer waarde dan alleen de waarde van het goud of zilver. Dit wordt meegenomen in het waardeoordeel van de taxateur./

Wat kost verpanden?

Het is belangrijk te weten wat de kosten zijn van uw verpanding. De regels en kosten die alles met zich meebrengt worden duidelijk uitgelegd.

Elke verpanding heeft een looptijd van 2 maanden. Over deze twee maanden wordt rente betaald. Het Pandhuis-Eindhoven rekent 4.5% rente per maand. Bij het ophalen van uw onderpand moet u het pandbedrag + rente te betalen. Zo koopt u eigenlijk uw onderpand terug en bent u het niet kwijt.

Belangrijke regels bij het verpanden

Het is belangrijk om op tijd te betalen. Het Pandhuis-Eindhoven geeft u nog 7 dagen extra om het bedrag + rente te voldoen. U betaald hiervoor een maand extra rente. Na 2 maanden + 7 dagen is het onderpand van ons en kunt u daar geen aanspraak meer op maken. Voor het ophalen van uw verpanding dient u 1 dag van te voren contact op te nemen. Het opnieuw afsluiten van uw verpanding is altijd mogelijk.

Pandbewijs bij Pandhuis-Eindhoven

Tijdens uw bezoek aan ons Pandhuis in Rotterdam zal de taxateur een pandbewijs opstellen. Op het pandbewijs staan de volgende gegevens vermeld:

  • Persoonsgegevens
  • Specificatie van de goederen
  • Beleenwaarde
  • Beleningstermijn (einddatum)
  • Bedrag van terugbetaling (pandbedrag + rente)

Vervolgens neemt de taxateur samen met u de voorwaarden door zodat u exact weet waar u aan toe bent. Wanneer u akkoord bent met de voorwaarden wordt het pandbewijs door u ondertekend en ontvangt u een kopie van het pandbewijs. Dit is het bewijs dat het onderpand van u is. Verlies hem niet want het pandbewijs moet u tonen bij het ophalen van uw verpanding.

Let op: Tijdens het afsluiten en ophalen van uw verpanding dient u een geldig legitimatiebewijs te tonen.